Pravidla AHL

AHL - Kravaře je bezkontaktní liga - myšleno bez jakýchkoliv tzv. bodyčeků („stromů“) u mantinelů a kdekoliv na hrací ploše, nebo tvrdou hru tělěm, jakékoliv hrubé narážení těleme do soupeře.

Nové pravidla pro sezónu 2023/2024

1) Registrování hráči musí odehrát 7 zápasů v základní části, aby mohli hrát play-off.

2) Brankář, který má R v soupisce je v poli považován za normálnihé hráče, tedy bez R.

1.   Soupisky a hráči

1.1. Minimální počet hráčů na soupisce je 15 + 2 brankáři. Max počet hráčů na soupisce je 30 hráčů (28 hráčů + 2 brankáři).

1.2. Hráči, kteří nastoupí v zápase AHL, musí mít 18 let. Hráč, který v průběhu hrané sezóny dovrší 18 let (18 let a jeden den), může nastoupit.

1.3. Každý hráč smí být registrován pouze u jednoho týmu.

1.4. Brankáři, kteří jsou uvedeni na soupiskách jednotlivých týmů AHL se mohou navzájem půjčovat.

1.5. Soupiska musí být odevzdána minimálně měsíc před začátkem sezóny. Datum odevzdání soupisky bude vždy určeno před začátkem nové sezóny.

1.6. Na soupisce musí být vyznačen vedoucí týmu a jeho zástupce. Bude uveden kontaktní email a mobil na vedoucího a zástupce týmu.

1.7. Hráč, který nebude mít vyrovnané všechny závazky vůči svému mateřskému klubu (klub za který hrál v minulé sezóně), nemůže v rámci AHL přestoupit a nastoupit k žádnému utkání.

1.8. Po odehrání prvního kola je možno doplnit dva hráče na soupisku. Tuto skutečnost je potřeba zaslat všem týmům a zároveň poslat opravenou soupisku na vedení AHL.

1.9. Po schválení soupisek jsou soupisky uzavřeny bez nároku na jakoukoliv změnu, budou se řešit jen nově příchozí hráči a týmy, případně podané protesty.

1.10. Po schválení soupisek je každý tým povinen zaplatit registrační poplatek 500 Kč (bude použito na administrativu, poháry atd…).

2. Označení registrováný hráč

2.1. Každý, kdo chodil na hokejovou školu, nebo navštěvoval a byl registrovaný pod hokejovým klubem a to ať jako žák od 5 do 9 tř. včetně, mladší dorostenec, starší dorostenec, nebo junior bude označen – REGISTROVANÝ (R).

2.2. Maximální počet REGISTROVANÝCH hráčů na soupisce je 6, tito hráči budou na soupisce označeni písmenem R.

2.3. Do zápasu smí nastoupit 3 registrovaní hráči včetně brankáře.

2.4. Označení R zaniká po dovršení 45 letech. ( dovršených před začátkem sezóny). Zde je však nadřazeno pravidlo 10 let.

2.5. Hráč, jenž ve své minulosti hrál vyšší soutěž, než Krajský přebor a splňuje pravidlo 10.let po ukončení aktivní činnosti a je déle v AHL Kravaře než 5.let ( včetně ) - je v soutěži povolen jako REGISTROVANÝ HRÁČ - pro takového hráče však neplatí bod 2.4. označení R pro takového hráče nezaniká nikdy.

3. Registrování hráči – Pravidlo10 let

3.1. Platí jak pro juniory, tak muže. Pokud hráč nastoupil za juniory k nějakému zápasu, smí do AHL nastoupit až 10 let po ukončení kariéry.

3.2. To stejné platí, pro muže hrající Krajský přebor.

4. Zakázaný hráč 

4.1. Každý, kdo nastoupil za muže ve vyšší soutěži, než Krajský Přebor, nesmí do AHL nastoupit NIKDY. Toto platí jak pro tuzemské, tak zahraniční ligy. Pravidlo platné pro nově příchozí hráče od sezóny 2016/2017.

4.2. Hráč, který nemá 10 let od ukočení v juniorech či mužích (max. kraj mužů).

5. Neregistrování Hráči

5.1. Hráč, který nechodil na hokejovou školu a nebyl vedený v soutěžích vedených ČSLH v žákovských, dorosteneckých, juniorských a mužských kategoriích.

5.2. Hráč hrající ve své (minulosti) - kariéře pouze městskou ligu, nebo okresní soutěž (přebor), nikdy nechodil na hokejovou školu a nehrál v žákovských, dorosteneckých letech žádnou registrovanou soutěž, se za registrovaného hráče – NEPOVAŽUJE!!! Je tedy hráčem NEREGISTROVANÝM.

5.3. Hráč, který měl regulérní označení R, ale nyní je starší 45 let, nikdy nehrál výše než krajský přebor mužů a má více než 10 let od konce kariéry už nemusí mít označení R.

6. Povinná hokejová výbava pro hráče AHL

6.1. Hokejová přilba, holenní a loketní chrániče, suspenzor, rukavice.

6.2. Každý hraje na vlastní nebezpečí, doporučujeme kompletní hokejovou výstroj a každý hráč by měl být dle své úvahy pojištěn proti úrazu.

6.3. Výstroj musí splňovat parametry dané pravidly ČSLH (dohlíží rozhodčí).

7. Průběh zápasů AHL

7.1. Pronájem zimního stadiónu v Kravařích je zajištěn na 90 minut. Hraje se 3 x 15 minut čistého času. První 15-ti minutová třetina začne 5 minut po začátku pronájmu stadiónu, po odehrání jedné třetiny bude následovat minutová přestávka a poté bude zahájená další třetina.

7.2. Soutěž bude hrána několika koly, dle dohody přihlášených mužstev na začátku sezóny.

7.3. Přeložení zápasu je možné za podmínek:

 • Protistrana musí se změnou souhlasit.
 • Dále navrhovatel změny musí zajistit náhradní led, rozhodčí, a o této změně informovat soupeře nejpozději 48 hodin před začátkem zápasu.

7.4. Na každé utkání budou delegování dva nezávislí rozhodčí.

7.5. Každé mužstvo bude při jednání s rozhodčím zastupovat kapitán, který bude viditelně označen a přebírá zodpovědnost za zápis o utkání a všechny další náležitosti dané pravidly AHL (jako je podávaní protestu a podobně).

7.6. Minimální počet rozhodčích na zápas je jeden. Rozhodčí budou placeni po zápase hrajícími mužstvy. V případě, že se nedostaví rozhodčí, může po dohodě řídit utkání rozhodčí laik, pro kterého platí stejná práva jako pro rozhodčího včetně nároku na odměnu. Rozhodčí, kteří se aktivně účastní AHL, nemohou řídit utkání mužstev, ve kterých aktivně nehrají.

7.7. Povinnost všech hráčů v utkání je mít průkaz totožnosti !

7.8. Kapitáni jednotlivých mužstev před začátkem utkání do zápisu zakroužkují hráče (nebo seškrtají, ty co nehrají), kteří se účastní daného utkání. Každý hráč musí mít dres opatřen číslem dle zápisu z utkání.

8. Bodování

- 2 body za výhru

- 1 bod za remízu (hraje se bez prodloužení)

8.1. Při shodě bodů v tabulce rozhoduje:

1.Vzájemný zápas

2.skóre

3.počet vstřelených branek

8.2. V případě, že se mužstvo nedostaví k zápasu, prohrává kontumačně 5:0

 

9. Ukládání trestů pro hráče

9.1. Rozhodčí budou fauly v utkání a další náležitosti posuzovat dle platných pravidel ČSLH. S výjimkou:

Hybridního zakázaného uvolnění – nepíská se

Při zakázaném uvolnění je hráčům dovoleno střídat.

Pokud je brankář zasažen do přilby hra se přerušuje.

9.2. Za „běžný“ faul (podražení, hákování,…) bude hráč potrestán vyloučením na minutu a půl čistého času.

9.3. Za hrubý faul bude hráč vyloučen do konce utkání a v dalším zápase nemůže nastoupit ani být přítomen na střídačce.

9.4. Hráč, který napadne fyzicky rozhodčího je automaticky vyloučen do konce sezóny.

9.5. Každý tento prohřešek je rozhodčí povinný zapsat do zápisu o utkání a nahlásit předsedovi rozhodčích, který kontaktuje předsedu AHL a ten vedoucího daného mužstva o výši trestu. Pokud se bude jednat o opravdu brutální zákrok - faul, nadávky rozhodčímu, nebo rvačku je možnost udělení většího trestu o kterém rozhodne vedení soutěže a předseda rozhodčích.

9.6. Při vyloučení jednoho a téhož hráče ve třech zápasech do konce utkání za hrubost anebo „brutální“ a „likvidační“ faul s úmyslem poškodit protihráče, nebo slovní vulgární napadení rozhodčího se trestá vyloučením potrestaného hráče do konce sezóny (rozhoduje vedení AHL po konzultaci s rozhodčími).

10. Ujednocení trestů:

MT- menší trest a ML – menší trest pro hráčskou lavici = 1:30 čistého času. 

VT - větší trest = 5 minut čistého času + automatický osobní trest do konce utkání. STOP NA JEDEN ZÁPAS.

Pokud se bude jednat o obzvláště velký faul, nebo jiný prohřešek, počet pozastavených zápasů určuje zvolené vedení soutěžě ze zástupců týmů. Možnost udělit až 3 zápasy stop. 

OT – osobní trest 10:00 minut čistého času. Slovní napadení rozhodčích, nesportovní chování atd….

3 x OT = STOP NA JEDEN ZÁPAS. 

OK – osobní trest do konce utkání. Odpovídající Faul, slovní napadení rozhodčích, nesportovní chování atd….

OK = STOP NA JEDEN ZÁPAS. 

TH – trest ve hře = 25 trestných minut. Za takový faul automaticky STOP NA DVA ZÁPASY. Pokud se bude jednat o obzvláště velký faul, nebo jiný prohřešek, počet pozastavených zápasů určuje rozhodčí, zápisem do zápisu. Možnost udělit až 5 zápasů stop. Za kontakt nebo najetí hráče do rozhodčího TH (stop do konce sezóny).

TS – trestné střílení. Určuje rozhodčí na základě aktuálního dění na ledě.

10. Podání protestů

10.1. Protest se může podat před nebo po zápase. Utkání se musí vždy odehrát a o výsledku pak rozhodne na základě výsledku protestu (protest muže být neoprávněný a není prostor pro opakování zápasů).

10.2. Každý protest musí být zapsán v zápise o utkání, jinak se jím vedení AHL nebude zabývat.

10.3. Mužstvo podávající protest, musí informovat vedení AHL (nejlépe hned po skončení zápasů) nejpozději do 24h po zápase.

10.4. Pokud se týmu který podal protest nepodaří doložit oprávněnost protestu (soupiska, čestné prohlášení spoluhráčů, samotné přiznání viníka) a podobně, do dalšího zápasu týmu v němž hráč na kterého je protest podán nastupuje, nebude se AHL tímto protestem zabývat a hráč muže pokračovat v soutěži. Taktéž výsledek zápasu zůstane v platnosti (doporučuji si podklady připravit předem).

10.5. Zástupci mužstev určení ke kontrole soupisek a vyjednávání v rámci AHL jsou vedoucí mužstev a kapitáni mužstev uvedeni a řádně označení na soupisce.

10.6. Zástupci mužstev určení ke kontrole registrací a vyjednávání v rámci AHL si mohou vyžádat v případě jakýchkoliv pochybností kontrolu registrací oproti občanským průkazům.

11. Tresty za prokázané porušení pravidel AHL

11.1. Odečtení deseti bodů pro tým za porušení pravidla o registrovaném hráči v zápase.

11.2. Odečtení všech bodů pro tým za porušení pravidla o registrovaném hráči na soupisce v době zjištění přestupku

11.3. Zákaz činnosti potrestaného hráče (pravidlo o registr. Hráči) na 12 měsíců.

11.4. Vyloučení týmu z play-of - (porušení pravidla o registrovaném hráči)

12. Rozhodčí a jejich povinnosti

12.1. Rozhodčí je povinen se včas dostavit na zápas – pozdní příchod pokuta 50 Kč.

12.2. Řádně sepsat zápis, případné stížnosti a tresty, následně informovat vedení AHL a rozhodčích.

12.3. Rozhodčím náleží odměna 400 Kč za zápas. Cestovné, je již zahrnuto v poplatku.

12.4. Pokud se rozhodčí nedostaví na zápas, uděluje se pokuta 500 Kč.

12.5. Rozhodčí mají povinnost soupisku překontrolovat, zda je vše v pořádku. ( v případě, že padne branka a hráč nebude řádně uveden v zápise, nebude branka uznána ).

13. Vedení AHL

Vedení AHL se skládá ze zástupců jednotlivých mužstev.

 

int(1)

Aktuality

 • Kanadské bodování a R starty!

  4.4.2024

  Kanadské bodování a R starty uzavřeny po 23. kole.

 • Rozpis PLAY-OFF

  26.3.2024

  Nezapomeňte sledovat rozpis.

  http://play-off.ahl-kravare.cz/rozpis-zapasu-_-vysledky

 • Starty R a kanadské bodování!

  15.3.2024

  Starty R hráčů - pro play-off musí mít 7.

  Kanadské bodování je aktuální.

Starší »

Partneři